Datorstyrd bedövning hos tandläkaren

Quick Sleeper är ett datorstyrt bedövningsmedel som gör att endast dina tänder bedövas. Så du inte tappar känslan i tungan, kinderna och läpparna. De flesta patienter märker inget eller mycket lite av detta bedövningsmedel. En injektion kan bedöva upp till sex tänder.

Tandbehandling utan traditionell spruta

Med QuickSleeper doseras bedövningsmedlet mycket långsamt in i vävnaden runt tanden med hjälp av en digital pump. Nålen på instrumentet är nästan osynlig, så du som patient slipper se en spruta, vilket i sig gör upplevelsen enklare psykiskt.

Hur fungerar Quicksleeper?

Tandläkaren kan styra hur snabbt bedövningen appliceras på området, och på så sätt minska trycket som skapas. Nålen på instrumentet roterar så att inte heller proppen känns. Tekniken förenklar arbetet med att administrera anestesi och upplevs ofta som mer bekväm. Med Quicksleeper får du bedövning utan smärta, domningar eller andra biverkningar. Vid denna typ av bedövning upplever flera patienter en minskad stress i samband med tandvård och det gör metoden särskilt lämplig för barn och patienter med tandläkarskräck.