Tandborstning för att ta bort beläggningar

Kort sagt är tandborstning en rengöring av tänderna, där man tar bort både de hårda beläggningarna (tandsten) och de mjuka beläggningarna (plack) som sitter på tänderna ovanför tandköttsnivån. Tändernas yta blir ren och slät, och det blir lättare att hålla munnen fri från bakterier med vanlig tandborstning. Tandborstning tar dessutom bort missfärgning.

Det kan vara svårt att hålla bakterier (plack) helt borta från munnen bara genom vanlig tandborstning. Plack som inte tas bort när du borstar tänderna bildas till kalk och förvandlas till tandsten. Tandsten har en mycket grov yta och ger därför extra grogrund för bakteriebeläggning.

Våra tandläkare uppmuntrar regelbunden tandrengöring på samma sätt som vid tandkontroller, så att sjukdomstillstånd kan upptäckas eller helt undvikas.

Tandrengöring för att undvika inflammation

Tandsten och bakterieavlagringar som ligger längs tandköttet kan vara irriterande och orsaka en obehaglig inflammation (gingivit). När beläggningen och tandstenen på tänderna tas bort och tänderna sedan hålls rena försvinner tandköttsinflammationen inom några dagar, och tandköttet blir friskt igen.

Regelbunden rengöring av tänderna gör dem jämna och därför lättare att rengöra. Ju renare dina tänder är, desto mindre är risken att utveckla tandköttsinflammation och eventuellt senare parodontit.

Obehandlad tandköttsinflammation kommer förr eller senare att utvecklas till parodontit, där benet runt tanden bryts ner och tänderna till slut kan lossna. Om du har parodontit är det nödvändigt med tätare besök hos både tandläkare och tandhygienist som kontrollerar tandköttsfickorna och rengör tänderna så att parodontit inte utvecklas.

Förlängd tandrengöring vid tandköttssjukdomar – tandhygienistbehandling

Vi rekommenderar en förlängd rengöring hos tandhygienist (allmän parodontitbehandling eller förlängd parodontitbehandling) om vi ser tecken på att sjukdomen inte försvunnit helt.

Med utökad tandrengöring tar vi bort plack, tandsten och missfärgningar på tandkronorna. Detsamma görs i tandköttsfickan om den är djupare än fyra millimeter. Om fickan är avsevärt mycket djupare kan en operation behövas hos specialist. Läs mer om behandling av tandköttssjukdomar här.

Tandrengöring hemma

Det är avgörande för dina tänder att du har en god munhygien och det får du först och främst genom att borsta tänderna noggrant två gånger om dagen. Tänk på att noggrann tandborstning inte innebär att du ska använda mycket tryck och kraft när du borstar, utan mer att du skall nå alla ytor av tänderna.

Vi rekommenderar att du kompletterar din tandborstning med tandtråd, tandstickor eller mellanrumsborste. På så sätt blir du också rengjord på de ställen där tandborsten inte når.

Förutom den dagliga tandborstningen är det också viktigt att gå till tandläkaren med jämna mellanrum. Likaså rekommenderar vi alla patienter att besöka tandhygienisten regelbundet. De utför en mycket noggrann tandrengöring vid varje kontroll, tydliggör orsak till sjukdom och förebygger genom tydliga och bra instruktioner som kan hjälpa dig att upprätthålla en god munhygien.