Ta bort visdomständer kirurgiskt

Som regel måste visdomständer tas bort kirurgiskt. Detta eftersom visdomständer ofta inte är helt utväxta och därför inte kan tas bort på annat vis. Visdomständerna erupterar (bryter ut) sist av alla tänder, vanligtvis vid 18-24 års ålder. Många personer har för lite utrymme i käken för att visdomständerna ska komma ut helt. Detta gör att dessa tänder ofta är helt eller delvis täckta av tandkött och därmed svåra att rengöra.

Bakterieplack och matrester kan fasta under tandköttet och resultera i Smärtsam inflammation eller infektion av tandköttet runt tanden. Typiska tecken på sådan infektion är smärta, svullnad av tandköttet runt den delvis utbrutna tanden och gapsvårigheter. Det kan också komma en dålig lukt eller smak från området på grund av bakterieinfektionen.

Ibland behöver man inte ta bort visdomständer utan det räcker med att förbättra munhygienen för att slippa tandköttsinfektion kring tanden. Vad som är bäst varierar från fall till fall och du får svar på vad som är bäst för dig vid en undersökning hos oss.

Käkkirurgi är säker och smärtfri

Innan behandlingen får du god lokalbedövning, så att ingreppet är helt smärtfritt. Vi erbjuder även lugnande medel i förväg. I vissa fall, till exempel för patienter med tandläkarskräck, kan sedering behövas för att ingreppet ska kunna utföras på ett bra sätt.

Har du frågor om tandkirurgi, eller vill du boka tid för kirurgisk borttagning av en tand? Kontakta oss för konsultation eller möte!

Käkkirurgi

Käkkirurger är vana att utföra komplicerade kirurgiska ingrepp. Enklare kirurgiska ingrepp kan göras av allmäntandläkare med kirurgisk kompetens men för att bli käkkirurg krävs en 3-årig nationell specialistubildning.

Exempel på käkkirurgisk behandling:

  • Kirurgisk avlägsnande av visdomständer
  • Implantat kirurgi
  • Endodontisk kirurgi, rotspetsamputationer
  • Cystektomi
  • Sinuslyft, bentransplantat
  • Tandtransplantationer
  • Mjukvävsplastik
  • Biopsier
  • Behandling av slemhinnor

Utöver ovanstående behandlingar omfattar oral kirurgi behandling av tand- och käkskador, frakturer och mjukdelsskador, rekonstruktion av medfödda och förvärvade defekter och missbildningar. Det är omfattningen av skadan eller defekten som avgör om behandlingen kan utföras på just din klinik, eller om den måste utföras på en käkkirurgisk avdelning.