Hur uppstår sömnapné?

Vid sömnapné kommer tungan och musklerna i svalget att slappna av såpass att luftvägarna blockeras när du sover. Andningsstopp som varar i mer än 10 sekunder kan orsaka allmänna hälsoproblem om de inträffar tillräckligt ofta.

Symtom på sömnapné

Högljudd snarkning kan vara tröttsamt för både dig och din partner. Snarkning kan orsaka orolig sömn och att du vaknar under natten. Du kan därför känna dig trött och må dåligt under dagen.

Människor med sömnapné sover sämre och mer rastlöst än någon som bara snarkar. Som följd kan även få koncentrationssvårigheter och huvudvärk.

Obehandlat kan tillståndet med tiden orsaka högt blodtryck och hjärtproblem.

Ved søvnapné vil tungen og musklene i svelget avspennes i den grad at luftveiene blokkeres. Vi i Oris Dental kan hjelpe deg med behandling av søvnapné.

Behandling av sömnapné

Det finns olika sätt att bota besvär relaterade till sömnapné.

  • För överviktiga kan en viktminskning leda till en förbättring. Fett försvinner från vävnaden i luftvägarna och ger bättre luftpassage
  • Undvik alkohol. Alkohol får musklerna att generellt slappna av mer och kan både orsaka och förvärra sömnapné.
  • Rökning kan orsaka irriterade slemhinnor i luftvägarna och slembildningar som kan minska luftpassagen.
  • Undvik att sova på rygg. Man kommer att kunna minska besvären genom att sova på magen eller på sidan, då tungan inte faller bakåt och stänger luftvägarna på samma sätt.

Om sådana åtgärder inte fungerar kan professionell hjälp behövas. Det finns flera sätt att behandla sömnapné:

  • Sömnapnéskena. Tillverkad av tandtekniker och anpassad hos tandläkaren.
  • CPAP mask. Du sover med en mask som är kopplad till en kompressor som skapar ett lufttryck som håller luftvägarna uppe.
  • Kirurgiskt ingrepp. Det kan vara ett alternativ att ta bort uvula, inflammerade tonsiller eller en del av vävnaden i den mjuka gommen för att underlätta luftpassagen. Så kallad genioplastik och/eller ortognatisk kirurgi kan också vara relevanta behandlingsmetoder. Syftet är då att flytta fram underkäken under och musklerna för att skapa mer utrymme i luftvägarna/halsen för att underlätta luftpassagen.

Vad är en sömnapnéskena?

En sömnapnéskena är en plastkonstruktion som sätts på tänderna på kvällen innan man somnar. Det finns olika alternativ på marknaden och designen på tandskenan kan påverka både tillvänjningen och effekten. Det vanligaste idag är att tandskenan är tillverkad i ett samarbete mellan en tandläkare och en tandtekniker och fungerar genom att trycka fram underkäken så att luftvägarna hålls mer öppna.

Vem kan använda sömnapnéskenor?

De flesta som lider av sömnapné kan använda sömnapnéskenor med gott resultat. Det finns dock vissa begränsningar. Sådana munskenor kan till exempel inte användas av helt tandlösa patienter.

Om du har en kombination av dina egna tänder och en delprotes kan en sömnapnéskena göras om den kvarvarande tanduppsättningen är tillräckligt bra. Det är tandläkaren som gör denna bedömning

Biverkningar av sömnapnéskenor

Efter att ha börjat med en sömnapnéskena kommer du att kunna känna ömhet i tänderna, ömhet i tandköttet och ökad salivproduktion. Även ömhet i käkleder och tuggmuskler kan förekomma. Det finns också en viss risk att delar av tänder eller fyllningar kan gå sönder om du använder en sömnapnéskena.

Vissa människor kommer att känna att bettet inte matchar på morgonen när skenan tas bort. Detta är vanligtvis tillfälligt, men man ser att mer permanenta bettförändringar kan uppstå efter långvarig användning av skenan.

Tandläkare som erbjuder behandling med sömnapnéskena har god kunskap om sömnmedicin, skenans verkningsmekanism och eventuella biverkningar. Diagnosen och behandlingen kommer i vissa fall att vara ett samarbete mellan en tandläkare och en sömnspecialist

Läs mer  om snarkning och snarkningsskenor  här.