Behandling av gingivit

Behandling av tandköttssjukdomar och sjukdomar kan vara både enkel och avancerad, beroende på tillståndets svårighetsgrad.

Behandling av tandköttsinflammation kräver ofta professionell borttagning av tandsten hos tandläkare eller tandhygienist, kombinerat med noggrann och god skötsel av tänderna i hemmet. I de fall där man har väldigt djupa och svåråtkomliga tandköttsfickor, kan kirurgisk behandling vara nödvändig för att övervinna sjukdomen.

Gingivit

Den enklaste formen av tandköttssjukdom kallas gingivit. Det är en inflammation av tandköttet skapat av bakterier. När man har gingivit är tandköttet svullet, rött och blöder lätt. Om gingivit inte behandlas kan den utvecklas till den allvarligare tandköttssjukdom parodontit.

Parodontit

Parodontit, även kallad tandlossning i folkmun, är en bakteriell sjukdom som angriper tändernas stödjevävnader (tandkött, tandligament). Runt tanden utvecklas tandkötts fickor och i dessa fickor finns det tandsten som sitter fast på tandens rot. Sjukdomen drabbar många vuxna efter 35-40 års ålder och är en kronisk sjukdom. Med tiden förstörs de vävnader som håller fast tanden och tanden blir rörliga och kan lossna.

Symtom på gingivit

Gingivit är en inflammation som uppstår när det finns för mycket bakterier på tanden (plack) i anslutning till tandköttet.

Tandsten är förkalkad plack, och då tandsten är porös är den full av bakterier. Tandsten går inte att borsta bort och gör ofta att inflammationens svårighetsgrad ökar. Om denna bakteriella beläggning inte tas bort kommer tandköttet gradvis dra sig undan

Har gener någon betydelse för tandköttet?

Vissa människor är mer benägna att få gingivit och parodontit än andra. Om du har otur kan du ha en genetisk komponent som gör att du löper högre risk att få tandlossning. Som tur är går det att behandla nästan alla sorters parodontit trots genetiska riskfaktorer. Rökning, diabetes och sjukdomar som påverkar kroppens immunförsvar ökar också risken för att få tandlossning och hur påverkar hur snabbt den utvecklas och hur svår den är att behandla.

Ett vanligt symptom på tandköttsinflammation är rött och svullet tandkött, som lätt blöder när du borstar tänderna. Men tanden kan också angripas utan att du märker det. Vissa människor är inte medvetna om att de har tandlossning förrän deras tänder har börjar bli rörliga. Det är därför viktigt med regelbundna kontroller hos tandläkare eller tandhygienist.

Hur förhindrar man gingivit?

Gingivit kan förebyggas genom att ta bort det som direkt orsakar sjukdomen; bakteriebeläggningen. Detta kan göras genom att:

  • Borsta tänderna och använd rätt borstteknik
  • Regelbunden rengöring mellan tänderna med tandtråd, tandpetare eller mellanrumsborstar.
  • Regelbunden borttagning av bakteriebeläggningar och tandsten hos tandläkaren eller tandhygienist.

Behandling av flera typer av tandköttssjukdomar

Oris Dental erbjuder behandling av alla typer av tandköttssjukdomar. Parodontala behandlingar utförs både av allmäntandläkare, av tandhygienister och av specialisttandläkare. Parodontologer är specialiserade på parodontit och utför mer avancerad behandling, vilket inkluderar kirurgisk behandling av tandköttssjukdomar och isättning av tandimplantat.

Upplever du något av ovan nämnda symtom, eller vill du av andra skäl ha en kontroll av tandköttet? Boka tid hos Oris Dental idag!