Hur uppstår snarkning?

När du sover slappnar musklerna av i de övre luftvägarna. Detta orsakar en förträngning av luftvägarna. Luftflödet gör att vävnaden i bakre delen av gommen, dvs. den mjuka gommen och uvula vibrerar. Det är denna vibration som skapar ljudet vid snarkning.

Symtom på snarkning

Högljudd snarkning kan vara tröttsamt för både dig och din partner. Snarkning kan orsaka orolig sömn och att du vakna under natten. Du känner dig därför trött och mår dåligt under dagen.

Behandling av snarkning

Det finns olika sätt att behandla sjukdomar relaterade till snarkning:

  • För överviktiga kan viktminskning leda till en förbättring. Fett försvinner från vävnaden i luftvägarna och ger bättre luftpassage.
  • Undvik alkohol. Alkohol får musklerna att slappna av mer och kan både orsaka och förvärra snarkning eller sömnapné.
  • Rökning kan orsaka irriterade slemhinnor i luftvägarna och slembildningar som kan minska luftpassagen.
  • Undvik att sova på rygg. När du sover på magen eller på sidan minskar ofta snarkningarna, då tungan inte faller bakåt och inte stänger luftvägarna på samma sätt.

Om sådana åtgärder inte fungerar kan professionell hjälp behövas.

  • Snarkskena. Tillverkad av tandtekniker och anpassad hos tandläkaren.
  • CPAP mask. Du sover med en mask som är kopplad till en kompressor som skapar ett lufttryck som håller luftvägarna uppe.
  • Kirurgiskt ingrepp. Det kan vara ett alternativ att ta bort uvula, inflammerade tonsiller eller en del av vävnaden i den mjuka gommen för att underlätta luftpassagen. Så kallad genioplastik och/eller ortognatisk kirurgi kan också vara relevanta behandlingsmetoder. Syftet är då att flytta fram underkäken och musklerna för att skapa mer utrymme i luftvägarna/halsen för att underlätta luftpassagen.

Vad är en snarkningsskena?

En snarkskena är en speciell bettskena av plast som man har på tänderna då man sover. Det finns olika designer på marknaden och designen kan påverka både tillvänjningen och effekten.

Det vanligaste idag är att bettskenan tillverkas i ett samarbete mellan tandläkare och tandtekniker. Den fungerar genom att trycka fram underkäken så att luftvägarna hålls mer öppna under natten.

Vem kan använda snarkskenor?

De flesta snarkare kan använda snarkskenor med gott resultat. Det finns dock vissa begränsningar som till exempel för helt tandlösa patienter.

Om du har en kombination av egna tänder och en delprotes kan en snarkskena göras om tänderna är tillräckligt bra. Det är tandläkaren som gör denna bedömning.

Snorkeskinnen sørger for bedre luftpassasje ved å skyve underkjeven fremover og holde luftveiene mer åpne.

Biverkningar av snarkningsskenor

När du använder snarkskena kan du i början uppleva ömhet i tänderna, ömhet i tandköttet och ökad salivproduktion. Detta brukar gå över. Även ömhet i käkleder och tuggmuskler kan förekomma. Det finns också en liten risk fyllningar kan gå sönder om du använder snarkskena.

Vissa människor kommer att känna att bettet inte matchar på morgonen när skenan tas bort. Detta är vanligtvis tillfälligt, men man ser att mer permanenta bettförändringar kan uppstå efter långvarig användning av skenan.

Tandläkare som erbjuder behandling med snarkningsskena har god kunskap om sömnmedicin, skenans verkningsmekanism och eventuella biverkningar. Diagnosen och behandlingen kommer i vissa fall att vara ett samarbete mellan en tandläkare och en sömnspecialist.

Läs mer om sömnapné  här.