Narkosläkare närvarande under tandbehandling med anestesi

Anestesi, eller generell anestesi, betyder full anestesi och kan endast ges av en anestesiläkare. En kombination av läkemedel som ges direkt i blodet, så kallad intravenös anestesi, används. Medicinen ger en lugn, djup sömn och bra smärtlindring.

Längs vägen tillförs patienten syrgas och övervakas noga av narkosläkare och anestesisjuksköterska. Med tandbehandling under narkos kommer du inte att känna smärta, uppfatta eller minnas något från själva behandlingen.

Sedation under tandbehandling

Sedering innebär att du får smärtstillande och lugnande medel som gör att du kan slappna av under tandbehandlingen. Sedation kan ges på följande sätt:

  • I form av tabletter. Tandläkaren kan skriva ut dessa till de patienter som behöver det.
  • Direkt i blodomloppet. Detta kallas intravenös sedering och utförs av anestesipersonal.

Genom sedering blir man avslappnad och trött, men man är vid medvetande. Lugnande medel används i kombination med lokalanestetika.

Tandbehandling under narkos för personer med stark tandvårdsångest

 För personer med stark tandvårdsångest och för vissa större ingrepp kan det även vara aktuellt med narkos.