Den information som samlas in i Hälsoblanketten och muntligen under behandlingen är information som behövs för att kunna ställa rätt diagnos och rätt behandling, samt säkerställa säkerheten för att förhindra spridning av olika infektionsrisker. Underlåtenhet att svara kan leda till att du, andra patienter och personal på kliniken drabbas av sjukdomar/komplikationer som hade kunnat undvikas.

Uppgifterna kommer att lagras i din personliga journal och lagras i minst 10 år, för att sedan deponeras (jfr Arkivlag (1990:782) och Patientjournallag (1985:562)), eller tills kundrelationen mellan dig och Oris Dental har upphört. Endast Oris Dental-anställda har tillgång till journalen. Informationen kan lämnas till en konsulterande terapeut för hjälp med att påbörja rätt behandling, eller genom remiss till en specialist. En anonymiserad version av din journal kan användas för intern utbildning.

När en behandling har föreslagits ska du ge ett muntligt samtycke som sedan antecknas i journalen. Du har rätt att återkalla ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Du har också rätt att få tillgång till, korrigera, radera och flytta posten till en annan processor. Du kan också kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas, och kräva att personuppgifterna inte används för vissa former av behandling. Rätten till radering gäller dock inte om uppgifterna är nödvändiga för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet, den är nödvändig för allmänintresset med anknytning till folkhälsan och vidare när det är nödvändigt för arkivändamål i allmänheten. intressera.

Det finns särskilda regler för lagring och radering av hälsouppgifter, du kan läsa mer om dessa i dataskyddsförordningen.

Vidare har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att behandlingen av personuppgifter strider mot reglerna i personuppgiftslagen. Kontakta din läkare om du har några frågor.

www.orisdental.se

Sekretesspolicy webbplats

Oris Dental AS är genom verkställande direktör ansvarig för behandlingen av våra personuppgifter. Detta uttalande handlar om hur vi samlar in och använder sådan personlig information, och om vad du kan kräva av oss när vi samlar in sådan information om dig.

Vad är personlig information?

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en person. Det kan vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress och liknande. Information om vad du gör betraktas också som personuppgifter och detta kan t.ex. vara information om vilka butiker du handlar i, vilka tv-serier du gillar och var du använder för att jogga.

Vissa personuppgifter anses vara känsliga. Det kan vara information om hälsa, religion, etnicitet, sexualitet etc, men på vår hemsida har vi varken tillgång till eller behöver denna typ av information.

Vad menas med behandlingsledare?

Med behandling avses all användning av personuppgifter, såsom insamling, registrering, delning, lagring, analys och liknande. Den personuppgiftsansvarige är den som bestämmer varför och hur sådana personuppgifter behandlas och är juridiskt ansvarig. I det här fallet är det Oris Dental AS.

Vad är en databehandlare?

En databehandlare är ett annat företag som hjälper till med behandlingen, men gör det på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Det kan vara leverantörer av redovisningssystem, analysverktyg, fraktlösningar m.m. Alla som använder sådana databehandlare är enligt lag skyldiga att ha ett databehandlaravtal som säkerställer att alla personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lagen.

Vilken typ av personlig information samlar vi in?

För att skapa en så bra hemsida som möjligt är vi beroende av att kunna följa vad som händer där och det gör att vi vill lagra information som är personlig information. Nedan hittar du en lista över vilken typ av information vi samlar in:

 • Information vi får om din uppkoppling: Detta är först och främst din internetadress, även kallad IP-adress. När du begär att få se vår webbplats är det denna som är avsändaren av förfrågan.
 • Information vi får från din enhet: Detta är information som kommer med när din förfrågan når oss. Detta är information om vilket operativsystem och vilken webbläsare du använder när du besöker vår webbplats.
 • Information du ger oss: Detta är information du ger oss frivilligt om du till exempel skickar ett meddelande till oss via kontaktformuläret. Det blir ofta namn, adress, telefon, e-postadress och liknande.
 • Information om vad du gör: När du klickar på saker lagrar vi när och vad du klickar på, men i de flesta fall kommer denna information inte att kunna användas för att identifiera dig som person.
 • Cookies: Dessa är små datafiler vi lagrar i webbläsaren och som vi kan läsa igen senare. Dessa används för att känna igen dig när du hoppar från sida till sida.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Det finns flera anledningar till att vi samlar in personlig information. Vi samlar in något helt enkelt för att webbplatsen inte kommer att fungera korrekt utan, samtidigt som vi samlar in annan information för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Nedan hittar du en lista över varför vi samlar in sådan personlig information.

 • För att leverera hemsidan till dig: För att du ska se vår hemsida är vi helt beroende av att veta var du befinner dig på internet så att vi vet vart hemsidan ska skickas. Vi använder din IP-adress för detta.
 • Att komma ihåg vad du har gett samtycke till: När du ger oss samtycke försöker vi komma ihåg det tills nästa gång du besöker. För detta använder vi en sådan cookie.
 • För att förbättra hemsidan: Vi behöver inte identifiera alla som besöker vår hemsida, men vi vill gärna veta saker om hur många som besöker oss, om de har besökt oss tidigare och vad de gör på hemsidan. Det här är information vi använder för att förbättra både hur vi ställer in våra datorer och hur hemsidan ska fungera på bästa möjliga sätt.
 • För att veta vem du är: Om du ska logga in på vår sida eller handla på hemsidan måste vi se till att du är den du säger att du är.
 • Att marknadsföra oss: Marknadsföring är viktigt för oss. Vi är beroende av att få ut vårt budskap till världen, men genom att analysera en del av informationen vi samlar in kan vi göra detta på ett mer riktat sätt.
 • För att förhindra missbruk: Alla är inte lika snälla på internet och vi använder personuppgifter till viss del för att säkra vår webbplats mot missbruk. Detta kan t.ex. vara att någon försöker hacka oss, lura oss eller annat sådant oönskat beteende som är förbjudet enligt Svensk lag.

Vilken grund har vi för att behandla personuppgifter?

För att vi ska kunna behandla personuppgifter måste vi ha en laglig grund. Det finns flera grunder du kan använda, men nedan hittar du de tre som är relevanta för oss.

I huvudsak baseras vår insamling av personlig information på ditt samtycke och detta är frivilligt. Till exempel för att vi ska kunna för att kunna lagra cookies måste du godkänna detta i förväg. Om vi ​​redan har en befintlig kundrelation kan vi utgå från detta (det kallas berättigat intresse) för att skicka ut nyhetsbrev och liknande, men om du är ny kund har du ändå rätt att godkänna detta i förväg. Ibland måste du använda personuppgifter för att fullgöra skyldigheter gentemot våra kunder och då ligger detta till grund för insamlingen.

Hur tar vi hand om personuppgifter?

Du måste kunna lita på att dina personuppgifter är i trygga händer hos oss. Vi tar inte hand om mer än vi måste och vi försöker så långt det är möjligt säkerställa att information vi lagrar inte kan användas för att identifiera någon. Först när det är strikt nödvändigt för någon att utföra sitt jobb ges sådan information åtkomst och all personlig information lagras på ett säkert sätt.

Vi använder ett säkerhetscertifikat (SSL) för att säkra kommunikationen mellan oss och dig. Certifikatet tillåter oss att försäkra dig om vilka vi är och att all information som överförs är krypterad innan den skickas. Allt vi lagrar av information lagras i Norge och Sverige, och vi har ett ansvar att se till att informationen vi lagrar är korrekt och att ändringar kan spåras. Skulle vi misstänka att personuppgifter har kommit på avvägar är vi också skyldiga att meddela dig om detta så snart som möjligt.

Vem delar vi personlig information med?

Vi använder Google Analytics för att föra statistik om besök på webbplatsen. För att detta ska fungera är vi beroende av att lagra en separat cookie och skicka information om hur användarna rör sig på webbplatsen. Informationen vi skickar till Google anonymiseras automatiskt och kan inte användas för att identifiera personer.

I mycket speciella fall kan myndigheterna även kräva tillgång till den information vi har lagrat där det krävs enligt lag.

Vilka rättigheter har du?

Efter att den nya lagen träder i kraft har alla rätt att se vilka personuppgifter som lagras, begära en kopia av dessa uppgifter och kräva att deras personuppgifter rättas eller raderas. När du ger oss ett samtycke, t.ex. för att lagra cookies har du även rätt att återkalla detta samtycke när du vill.

Alla har dessutom rätt till allmän information om hur vi behandlar personuppgifter, men detta omfattas av denna integritetspolicy.

Alla sådana förfrågningar måste behandlas kostnadsfritt och inom 30 dagar och för mer information om vilka rättigheter du har, besök denna webbplats hos integritetsskyddsmyndigheten: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/