Vad är tandimplantat?

Om du saknar en eller flera tänder kan tandläkaren ersätta dem genom att kirurgiskt placera konstgjorda rötter i titan (tandimplantat) ner i käkbenet.

Tandimplantatet kommer så småningom att växa in i käkbenet och bli en stabil grund för en ny tandkrona eller bro. Kronan eller bron skruvas fast på tandimplantatet när den har fäst sig i benet och är stabil.

Ingreppet kan utföras i både över- och underkäken. Titanimplantat kan även användas som fäste på lösa proteser, så att protesen knäpps på.

Implantat kan alltså användas för att ersätta en enstaka tand, flera saknade tänder eller alla tänder i munnen om de tappats.

Vem kan få implantat?

Alla som har tillräckligt med tjocklek och kvalitet på käkbenet för att tåla tandimplantat kan få det. Tandläkaren tar en översiktsröntgen och hos oss alltid en 3D-röntgen. Bilderna kommer att visa tänder, ben, munhåla och käkleder och används för att undersöka om ett implantat kan sättas in.

Ålderdom har ingen direkt betydelse för om man kan få implantat eller inte. Tandläkaren kommer att bedöma varje enskilt fall och ge rekommendationer utifrån dina munförhållanden och hälsotillstånd.

Är det säkert att få in tandimplantat?

Implantatbehandling är omfattande och kräver erfarenhet och expertis hos tandläkaren för att det ska vara säkert för patienten. På Oris Dental utför vi flera tusen implantatbehandlingar varje år.

Vi använder endast välrenommerade implantatsystem med lång klinisk dokumentation, där detta har rapporterats med tillfredsställande resultat i vetenskapliga studier. Implantatbehandling utförd enligt dessa principer har en mycket god långtidsprognos och fungerar mycket bra under många år. Det förväntas dock att själva kronan/bryggan ovanpå implantatet slits ut i takt med sina egna tänder och behöver bytas efter i snitt 15 år.

Det är viktigt att vara medveten om att implantat finns i flera utföranden och kvaliteter och att inte alla, särskilt utomlands, förhåller sig till erkända och godkända system. Konsekvensen kan bli att du inte har möjlighet att få reparationer gjorda hemma i Sverige om problem uppstår efter en implantatbehandling utförd utomlands. 

Det är mycket viktigt att förhålla sig till den uppföljningsplan som tandläkaren/specialisten ordinerar.

Vad är fördelen med att använda ett tandimplantat?

Insättning av implantat görs utan konsekvenser för friska och närliggande tänder, till skillnad från en bro/brygga, där man måste slipa granntänderna för att fästa bron. Implantaten är stabilt fästa vid käkbenet och hjälper till att förhindra framtida krympning av detta ben. Käkbenet kommer annars att krympa då det inte längre håller fast en tand som belastas under tuggning.

Information efter avslutad implantatbehandling

Implantatbehandling idag, enligt godkända metoder och med erkända och väl beprövade implantatsystem, ger ett mycket bra långsiktigt resultat både estetiskt och funktionellt.

Allvarliga och omfattande komplikationer är mycket ovanliga, men som med all medicinsk behandling finns det flera biologiska faktorer som kan leda till ett olyckligt utfall. Bland de faktorer som kan vara viktiga för en lyckad prognos är käkbenets kvalitet, icke försvagat immunförsvar och undvikande av rökning. 

Efter avslutad implantatbehandling är du beroende av noggrann uppföljning och kontroll hos tandläkaren eller tandhygienisten resten av livet. Detta utförs för att förhindra att komplikationer uppstår. Kontrollintervallen justeras individuellt. För många rekommenderar vi kontroller var 3:e till 4:e månad så att vi kan upptäcka inflammationer och komplikationer. Vi vill kunna vidta åtgärder för att begränsa eventuella skador tidigt. Om det tar för lång tid innan skadan upptäcks kan det hända att implantaten går förlorade.

Det finns flera faktorer som kan minska prognosen för framgångsrik implantatbehandling, där implantat lossnar eller behöver bytas ut. De viktigaste faktorerna är:

  • Dålig hygien
  • Rökning
  • Kvaliteten på käkbenet
  • Nedsatt immunförsvar

Hur bevarar man tandimplantatet?

Det du som patient kan göra är att vara noggrann med din hygien- och tandborstning. Detta förhindrar inflammation runt implantaten. Vi rekommenderar noggrann tandborstning två gånger om dagen, samt användning av implantattrådar eller mellanrumsborstar, som rengör ända ner till tandköttskanten och runt implantatskruven.

Din dagliga munhygien i hemmet, utöver professionell hjälp på tandkliniken, ökar livslängden på dina implantat. Du får alltid gedigen information och utbildning i hur du utför den dagliga munvården hos oss på Oris Dental.

Inflammation kan förstöra tandimplantat

På samma sätt som med dina egna tänder kan inflammation uppstå med förlust av fäste runt ett implantat (peri-implantit). Om denna inflammation lämnas obehandlad är chansen stor att implantatet går förlorat. Patienter som tidigare haft eller har parodontit har en något sämre prognos för ”överlevnad” av implantatet, än patienter utan parodontit.

Ekonomiska stödsystem för implantatbehandling

Patienter som tappat tänder på grund av exempelvis tandköttssjukdom eller olycka har rätt till viss ersättning av Försäkringskassan.