Tillverkning av en tandbro

Efter bedövning slipar tandläkaren och formar de tänder som ska fungera som fäste för bron. Oftast är det tänderna intill den tand som saknas. Därefter tas ett avtryck eller så skannas tänderna digitalt. De slipade tänderna täcks sedan med en tillfällig bro (temporär bro). Efter 1-3 veckor är den permanenta bron färdig och kan cementeras fast i munnen. Färgen och formen på bryggan är anpassad till övriga tänder vilket ger ett snyggt och naturligt resultat.

Vad är en tandbro gjord av?

En tandbro kan göras av olika typer av material, och dessa har olika egenskaper vad gäller styrka och estetik. De två vanligaste typerna är helkeramiska broar (rena porslinsbroar) och broar med metallinnerkärna med porslin som fästs på metallen. Din tandläkare bedömer vilket material som är lämpligast i ditt fall.

Hur länge håller en tandbro?

De flesta broar håller i många år. Ändå finns det ett antal faktorer som tyvärr kan förkorta brons livslängd:

Karies

  • Du kan inte få karies i bron men däremot kan du få karies i övergången mellan bro och tand. Vanligtvis kan sådana hål repareras med en fyllning, men om hålet är stort eller inte upptäcks i tid kan bron lossna eller stödtänderna gå av.

Fraktur av porslin

  • En bro kan utsättas för stora tuggkrafter. Ogynnsamma belastningar kan med tiden göra att porslinet spricker och bitar går av. Detta har normalt ingen praktisk betydelse och kan i vissa fall repareras. Om funktion eller estetik är väsentligt försämrad kan det bli nödvändigt att göra en ny bro.

Tandvärk och rotfyllning

  • Vissa tänder med djupa hål och stora fyllningar kan så småningom få nedsatt blodcirkulation i nerven. Det gäller även tänder som slipats. De är därför mer benägna att få inflammationer och infektioner som kan orsaka tandvärk. För att rotfylla en stöttand i en bro måste en öppning borras genom bron och in i nerven. Öppningen sluts med en fyllning efter att tanden rotfyllts.

Ta väl hand om bron

Tre sätt som du kan ta hand om din bro:

  1. Borsta noga med tandborste, men inte för hårt. Vid traumatisk tandborstning kan tandköttet dra sig tillbaka så att tandens rotyta blottas. En sliten tandborste är ineffektiv så byt därför ut tandborsten när borsten börjar spreta (ungefär var tredje månad).
  2. Håll rent mellan tänderna och under bron med mellanrumsborstar, speciell brotandtråd eller med tandpetare. Mellanrumsborstar är väldigt effektiva då de får bort mer bakteriebeläggningar än tandpetare. De finns i olika storlekar och används på liknande sätt som tandpetare. Tandläkaren eller tandhygienisten kan hjälpa dig hitta rätt storlek på mellanrums borste och visa hur man använder den speciella brotandtråden.
  3. Undvik att småäta och minska mängden sockerhaltig mat för att undvika få hål i tänderna och i anslutning till tandbroar och kronor. Använd även regelbundet fluorsmunkölj då forskning visar att detta förebygger karies.

Har du fler frågor om broar? Boka tid för konsultation eller behandling – då undersöker tandläkaren dina tänder noggrant, svarar på dina frågor och ger dig all information du behöver om tandbryggor!