Question

När jag opererade visdomstanden fick jag några stygn, när ska jag ta bort dem?

Oris Dental

Stygnen tas vanligtvis bort efter 7 dagar, men det kan variera. Tandläkaren borde ha informerat dig om detta när tanden togs bort och ofta har du även fått information om detta skriftligen. Om du är osäker, ring tandläkarmottagningen. Och om du inte kan ta bort den själv kan vi hjälpa till med detta.

Any questions?

Get answers to what you might be wondering abount.

Frequency asked questions