Question

Vad är tandsten och varför får man det?

Oris Dental

Munnen är full av bakterier som lever och förökar sig med hjälp av näringsämnen i mat och dryck som vi intar. När bakterierna får vara kvar skapar de en beläggning på tandytorna som kallas plack. Tandsten är plack som förkalkats. Om man låter plack ligga kvar på tänderna för länge utvecklar de sig till tandsten. Noggrann rengöring reducerar mängden tandsten väsentligt.
Om du har mycket tandsten rekommenderar vi en tandrengöring hos tandläkare eller tandhygienist. Det tar bort både tandsten och plack och det lättare att själv hålla tänderna rena.

Any questions?

Get answers to what you might be wondering abount.

Frequency asked questions