Question

Är det farligt att bleka tänder?

Oris Dental

Det är inte farligt att bleka tänderna om man gör det på ett tryggt och säkert sätt. Det betyder att du måste ha undersökt dina tänder först och vara säker på att dina tänder är friska nog att bleka. Du måste också använda säkra material och säkra procedurer.

I EU är det bara tandläkare som får sälja blekmedel starkt nog att ha en bra effekt på tänderna.

Har du hål i tänderna som är blekta, fyllningar som inte är igensatta eller andra problem med tänderna kan du i värsta fall få skador på tandens nerv och måste rotfylla dessa i efterhand.


Any questions?

Get answers to what you might be wondering abount.

Frequency asked questions