Question

Det är svårt att gäspa. Vad orsakar det?

Oris Dental

Svårt att öppna munnen helt, gap blockering eller trismus, kan ha många olika orsaker. Det är omöjligt att säga vad orsaken är utan att undersöka dig.

Any questions?

Get answers to what you might be wondering abount.

Frequency asked questions