Effekten av ett funktionellt bett

Många förknippar tandställning med att skapa ett fint leende, vilket är en viktig del av behandling med tandställning eller som det heter på fackspråk ortodontisk behandling. Att skapa ett bra bett är minst lika viktigt.

Leendet är viktigt i alla åldrar, och den psykologiska effekten är något som det forskas mer och mer på.

Det kan visas att tandreglering förbättrar patienternas välbefinnande och hos våra ortodontister ser vi dagliga förvandlingar och nöjda patienter med strålande leenden. Både hos barn och vuxna.

”Ortodonti handlar inte bara om ett fint leende, utan minst lika mycket om ett gott bett. Vi säger ofta att ett fint leende är en bra bieffekt genom att skapa ett gott bett.”

Kasper Dahl, specialist i ortodonti på Oris Dental Madla
Kasper Dahl, specialist i ortodonti på Oris Dental Madla, Norge.

Ortodonti för att minska slitaget över tid

Ett dåligt bett kan påverka tuggförmågan, skapa felaktig belastning av tänder och leda till tandslitage över tid. Ett dåligt bett tillsammans med tandköttsproblem kan leda till tandförflyttningar. Typiskt är att överbett ökar och det blir mellanrum mellan framtänderna. Detta är ofta ett tecken på att något är fel och det är något du bör prata med din tandläkare om.

Det räcker ofta inte med att bygga om slitna tänder, orsaken till slitaget (ett dåligt bett) är kvar och slitaget kommer tillbaka med tiden. En ortodontisk korrigering av bettet skapar bättre förhållanden vilket i sin tur ger ett bättre resultat på sikt. Denna omfattande behandling är väl värd det när man tänker att man ska ha tänderna livet ut.

Ortodonti kan vara lämpligt innan tandrehabilitering

Ska du ersätta förlorade tänder kan ortodonti vara önskvärd eller till och med nödvändig. Genom att förflytta eller räta upp kvarvarande tänder kan man förbättra förhållanden i munnen så att tänderna belastas så bra som möjligt vid sammanbitning. Detta förlänger hållbarheten för alla nya tandersättningar.

Tandläkare med specialistutbildning i ortodonti

Hos Oris Dental möter du ortodontister, allmäntandläkare, och kirurger med lång erfarenhet av tandreglering.

Under behandlingen använder vi uteslutande moderna tandregleringsprinciper och modern tandbehandlingsutrustning.

Kombinationen av skickliga, specialiserade tandläkare och utrustning av högsta kvalitet är vår nyckel till framgång. Det är därför vi alltid kan skicka våra patienter ut genom dörren med ett stort leende efter avslutad behandling med tandställning.

Tandmodell
En tandläkare håller upp en tandmodell.
Tandläkare Nine Sjasmin Dehdar på Oris Dental Gallery Oslo presenterar en uppsättning tandställningar.

Samarbete mellan behandlare och patient

Vi som behandlare gör alltid vad vi kan för att göra behandlingen så enkel och snabb som möjligt för dig. För att uppnå detta behöver bra samarbete med dig.

En framgångsrik behandling kräver både en bra behandlare och en bra patient. Samarbete är mycket viktigt då patientens ansvar är att ta hand om tandställningen och om tänderna mellan besöken. Samarbetet är extra viktigt om man behandlas med aligners (genomskinliga skenor) då dessa måste användas i minst 22 timmar per dygn. Om de inte används tillräckligt kommer behandlingen inte att gå enligt plan. Det är också mycket viktigt att du inte dricker annat än vatten med tandställningen på, eftersom tänderna under tandställningen annars kan skadas.

Ortodonti – Steg för steg

Tandläkaren undersöker dig och registrerar hur tänder och käkar förhåller sig till varandra. Eventuella avvikelser registreras. Du får därefter information om bettet och de problem och risker som finns, samt vad som kan göras åt problemet.

Avtryck, röntgen och mätning

Innan tandreglering påbörjas gör tandläkaren alltid en mer omfattande undersökning.

Man gör 3D-skanning eller tar avtryck på tänderna. Med hjälp av detta tar man fram digitala modeller som ligger till grund för planering.

För att se förhållandena mellan käkben, tänder och ansiktsskelett använder tandläkaren även olika röntgen metoder.

Vid större behandlingar tar man även hänsyn till ansiktets och skelettets form. Värden från röntgen används i planeringen. Metoden kallas spårning.

Hur länge måste du gå med tandställning?

Valet av behandling är unikt för varje patient. Generellt kan man säga att behandlingen vanligtvis sträcker sig över ett år.

Tänder och käkben har en naturlig tendens att återgå till sin ursprungliga position. För att undvika att tänderna återgår efter en tandreglering är viktigt att använda någon form av ’retainer’. En variant är att man limmar fast tunna trådar på baksidan av tänderna så att dessa hålls på plats. Dessa trådar syns inte och stör inte vid tuggning och tal. An annan vanlig variant så kallad Essix skena som är en tunn genomskinlig skena som används på natten.

Behöver jag bettkorrigering?

Huruvida reglering är rekommenderad eller inte är det bara tandläkaren som kan ge dig ett svar på. Behovet av tandreglering kommer som regel att avslöjas vid rutinmässiga tandundersökningar och oftast i tidiga tonår, men även i vuxen ålder kan man utföra tandreglering. Om du önskar tandreglering eller om du tror dig behöva det – rekommenderar vi att du bokar en tid för undersökning och konsultation.

Läs mer om tandreglering för barntandreglering för vuxna och Aligners .